Narodziny Ruchu Wiara i Światło

Ruch Wiara i Światło zrodził się jako owoc pielgrzymki osób upośledzonych do Lourdes w 1971 r. Ta historyczna, pierwsza pielgrzymka była odpowiedzią na odrzucenie i nieakceptację osób upośledzonych przez różne środowiska. Wspólnie przeżyte dni wraz z upośledzonymi, ich rodzinami i przyjaciółmi w tym sanktuarium, dały początek nowemu ruchowi w Kościele. W wyniku tej pielgrzymki, która była czasem łaski, wiele wspólnot z całego świata zapragnęło podtrzymać i pogłębić swoje wspólne życie.

Czytaj więcej...